ABOUT

关于进一步加强信鸽公棚管理的通知

关于进一步加强信鸽公棚管理的通知

 

近来,全国各地多家公棚相继发生参赛者利用克隆电子环作弊、诈取比赛奖金的恶性事件;事件参与者以多人名义、用多地足环在公棚以参赛名义实施作弊行为,在业内引起极大反响,严重影响了信鸽竞翔事业的健康有序发展。昆明市信鸽协会在此郑重提醒辖区内各信鸽公棚的主办者和参与执裁的各级裁判员引起高度重视,予以警惕。

自通知发布之日起,各公棚的主办者应根据实际情况对存棚赛鸽进行认真清理排查,对发现的异常情况严格按照中鸽协2020年9月28日印发的《中国信鸽竞赛器材设施管理办法》的相关规定执行,杜绝作弊行为的发生,以保障广大参赛者的合法权益和信鸽竞翔比赛的公平、公正,共同维护信鸽事业的健康有序发展

 

特此通知!

 

 

                                  昆明市信鸽协会

                                   2020-10-10

 

 
热拍赛鸽
TOP BIDS
即将上拍敬请期待
COMING SOON